Gimnazjum

SOSW Oświęcim

Szkoła Podstawowa

Gimnazjum

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Internat